KQ BARCA

kq barca

Và thậm chí mức đánh giá đó vẫn sẽ gây ra tranh cãi. Chắc hẳn các bạn đã đọc được những tài liệu chỉ ra rằng Messi là cầu thủ săn bàn và kiến tạo Helloệu quả nhất trong kỷ nguyên hiện đại, nhưng anh hầu như đang không làm được điều đó trong mùa giải này. Trong s

read more